Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục mà các doanh nghiệp phải thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi muốn sửa đổi, bổ sung một hay nhiều nội dung đăng ký doanh của công ty.

Những nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

Khi đi vào hoạt động các doanh nghiệp sẽ phát sinh nhiều vấn đề do nhiều yếu tố khác nhau khiến doanh nghiệp phải thay đổi các thông tin trên đăng ký kinh doanh. Mặc dù, thay đổi đăng ký kinh doanh các chủ doanh nghiệp có thể tự lên sở kế hoạch đầu tư để giải quyết. Tuy nhiên, để hoàn thành thủ tục này cũng mất không ít thời gian và công sức của doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh Luật Gia Hoàn cung cấp các dịch vụ liên quan đến các nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp như sau:

– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: chuyển từ địa chỉ này sang địa chỉ khác.

– Thay đổi tên công ty bao gồm: tên công ty có thể thay đổi:  tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp.

– Thay đổi vốn điều lệ bao gồm: tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp/cổ phần giữa các thành viên/cổ đông.

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh như :doanh nghiệp bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp rút bớt ngành nghề kinh doanh.

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

– Thay đổi thành viên/cổ đông của công ty

–  Thay đổi lại con dấu tròn của Công Ty

Chú ý: Doanh nghiệp có thể tiến hành một hoặc nhiều nội dung thay đổi nêu trên trong cùng một lần.

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp cho Gia Hoàn để thực hiện thay đổi

Khách hàng cần cung cấp 01 bản sao có chứng thực GCNĐKKD.

Kết quả mà khách hàng nhận được:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản gốc

– Con dấu pháp nhân của doanh nghiệp (Nếu phải thay đổi dấu)

– Giấy chứng nhận mẫu dấu: bản gốc  (Nếu phải thay đổi dấu)

Hotline: 0972391526

Hoặc gửi mail đến địa chỉ mail: thanhlapdoanhnghiepgiatot@gmail.com hoặc thông qua đia chỉ trang Web Website: http://www.luatgiahoan.com

Sau khi có đầy đủ các thông tin của khách hàng, bên Chúng tôi sẽ chủ động soạn thảo hồ sơ liên lạc với quý khách và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các công việc như đã thỏa thuận đúng thời gian và tiến độ.

Trân trọng!

Công ty Luật Gia Hoàn

GĐ-LS. Nguyễn Văn Thành

Hỗ trợ giải đáp