Chữ ký số

Những điều cần biết về hóa đơn điện tử

Những điều cần biết về hóa đơn điện tử

30/11/2022

Hóa đơn điện tử là một loại hóa đơn đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Nếu những năm trước đây, việc xuất hóa đơn điện tử còn khá xa lạ...

Giấy phép

Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh

14/11/2022

Địa điểm kinh doanh là một dung bắt buộc có khi đăng ký doanh nghiệp. Địa điểm kinh doanh đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với công ty. Bạn nên chọn...

Sở hữu trí tuệ

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

23/10/2022

Tên doanh nghiệp không chỉ để cơ quan Nhà nước dễ quản lý mà còn là dấu hiệu khách hang nhận biết doanh nghiệp. Vì vậy, tên doanh nghiệp là rất quan trọng....

Thành lập doanh nghiệp

Báo phí dịch vụ Đăng ký kinh doanh

Báo phí dịch vụ Đăng ký kinh doanh

13/02/2023

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI LUẬT GIA HOÀN (Thành lập công ty cổ phần, Công ty TNHH, Hộ Kinh doanh cá thể) PHÍ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH: 990.000 Luật Gia Hoàn...