Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn doanh nghiệp

Thành viên góp vốn là những cá nhân, tổ chức bằng tài sản của mình góp vốn vào doanh nghiệp. Những quyết định, thay đổi trong cơ cấu, hoạt động đều phải được thành viên góp vốn thông qua. Thành viên góp vốn qua thời gian cũng có thể thay đổi. Doanh nghiệp có thể tăng hoặc giảm thành viên góp vốn. Muốn vậy, bạn phải thông báo tới cơ quan nhà nước. Thủ tục thực hiện sẽ được Luật Gia Hoàn tư vấn ngay sau đây. 

1. Căn cứ pháp lý quy định thủ tục thay đổi thành viên góp vốn doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý quy định thủ tục thay đổi thành viên góp vốn doanh nghiệp bao gồm các văn bản pháp luật sau:

2. Các trường hợp thay đổi thành viên góp vốn 

Thông thường, thành viên góp vốn của doanh nghiệp thay đổi do các nguyên nhân sau: 

 • Tăng, giảm thành viên dẫn đến tăng, giảm vốn Điều lệ
 • Thay đổi thành viên do chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp
 • Thay đổi thành viên do thừa kế
 • Thay đổi thành viên do tặng cho cổ phần/phần vốn góp
 • Thay đổi thành viên mà phải hoạt động là công ty TNHH 1 thành viên

3. Hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn

a) Trường hợp tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn Điều lệ

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ cá nhân như: CMND/CCCD/Hộ chiếu.. của người đại diện theo ủy quyền
 • Quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức (Nếu có) 
 • Hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau của thành viên là cá nhân: CMND/CCCD/Hộ chiếu.. 
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) 

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

b) Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng; 
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ cá nhân như: CMND/CCCD/Hộ chiếu.. của người đại diện theo ủy quyền
 • Quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức (Nếu có)
 • Hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau của thành viên là cá nhân: CCMND/CCCD/Hộ chiếu..
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

c) Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người thừa kế.
thủ tục thay đổi thành viên góp vốn
Cùng tìm hiểu với Luật Gia Hoàn thủ tục thay đổi thành viên góp vốn doanh nghiệp – Ảnh minh họa: Internet.

d) Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn 

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp HĐTV về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn, danh sách các thành viên còn lại của công ty

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp của HĐTV phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ 

d) Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 11 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 11 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của thành viên mới là cá nhân;
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

đ) Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên 
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/ Hộ chiếu…  của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân 
 • Hoặc bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc GCN đăng ký doanh nghiệp
 • Hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty nếu là tổ chức
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ CMND/CCCD/Hộ chiếu…  của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên. 
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ CMND/CCD/Hộ chiếu.. của từng người đại diện theo ủy quyền
 • Văn bản ủy quyền nếu chủ sở hữu công ty là tổ chức
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty
 • Hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng 
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

4. Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn

Sau khi đầy đủ hồ sơ, bạn mang tới Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế Hoạch & Đầu Tư trực thuộc địa phương nộp. Ngoài ra, bạn có thể ủy quyền nộp cho người khác (bằng văn bản). Bạn cũng cần chuẩn bị khoản tiền để nộp lệ phí đăng bố cáo lúc nộp hồ sơ. 

Sau khi nhận hồ sơ thành lập doanh nghiệp, cơ quan đăng ký sẽ kiểm tra xem hồ sơ có hợp lệ hay không. Nếu như hồ sơ của doanh nghiệp còn thiếu hay không đạt yêu cầu thì cơ quan đăng ký sẽ thông báo ngay cho doanh nghiệp để sửa chữa và bổ sung kịp thời.

Những trường hợp bị trả hồ sơ nguyên nhân phổ biến là do sai thông tin người đại diện theo pháp luật, sai thông tin thành viên góp vốn, thiếu giấy tờ cá nhân hay sai về hình thức văn bản. 

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ hợp lệ thì bạn sẽ được cấp Giấy biên nhận có ghi rõ ngày trả kết quả. 

Trên đây là phần giải đáp của Luật Gia Hoàn đối với vấn đề “Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn doanh nghiệp”. Nếu bạn không thể tự mình làm các thủ tục doanh nghiệp thì hãy liên hệ với chúng tôi. 

Luật Gia Hoàn – đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp. Phổ biến là các dich vụ thành lập doanh nghiệp, chữ ký số, hóa đơn điện tử… Đơn vị luôn tự hào khi có đội ngũ chuyên viên và tư vấn viên giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, trong lĩnh vực thủ tục thành lập doanh nghiệp dù là trực tiếp hay trực tuyến. 

5. CÁC KÊNH HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN CHO DOANH NGHIỆP

Zalo: 0972.39.1526 – 0702.48.5555

Group zalo cập nhật chính sách, luật thuế mới: https://zalo.me/g/tfwshp852

Group zalo hỗ trợ chữ ký số, hóa đơn điện tử: https://zalo.me/g/fkqwcn211

Facebook Giám đốc : https://www.facebook.com/Luat.Gia.Hoan

Fanpage: https://www.facebook.com/LuatgiahoanHanoi0972391526

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCtWPfFBAlpJzu8Mbmu-1oSQ/videos

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ: 0972 39 1526 - 0702 48 5555 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT liên quan

Hạch toán Vốn điều lệ Công ty sao cho đúng?

19/04/2023

Thưa quý doanh nghiệp, Qua nhiều năm tư vấn về việc tranh chấp vốn (cổ phần) tại các doanh nghiệp, Cùng với việc Khảo sát việc hạch toán Vốn điều lệ...

Báo phí dịch vụ Đăng ký kinh doanh

13/02/2023

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI LUẬT GIA HOÀN (Thành lập công ty cổ phần, Công ty TNHH, Hộ Kinh doanh cá thể) PHÍ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH: 990.000 Luật Gia Hoàn...

Doanh nghiệp nộp thuế ở đâu

Doanh nghiệp nộp thuế ở đâu?

30/11/2022

Nhiều người vẫn nghĩ doanh nghiệp muốn nộp thuế chỉ có thể đơn cục thuế địa phương. Ngoài cục thuế ra, doanh nghiệp còn có thể nộp thuế tại kho bạc,...

Những điều cần biết về hóa đơn điện tử

Những điều cần biết về hóa đơn điện tử

30/11/2022

Hóa đơn điện tử là một loại hóa đơn đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Nếu những năm trước đây, việc xuất hóa đơn điện tử còn khá xa lạ...

Quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử

Quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử

30/11/2022

Hiện nay, các giao dịch mua bán, cung cấp dịch vụ vẫn thường xuyên diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Ai trong mỗi chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần nhận...

Thành lập công ty thì cần đóng những loại thuế gì

Thành lập công ty thì cần đóng những loại thuế gì?

29/11/2022

Với nền kinh tế phát triển như hiện nay thì nhu cầu thành lập công ty là rất lớn. Nhiều doanh nhân vẫn nghĩ rằng việc thành lập doanh nghiệp chỉ về mặt...

 Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động có phải đóng thuế không

 Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động có phải đóng thuế không?

29/11/2022

Do tác động của nền kinh tế mà nhất là dịch bệnh mà nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn. Nhiều doanh nghiệp đã phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt...

Những trường hợp miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

29/11/2022

Hiện nay, số lượng doanh nghiệp không ngừng tăng lên hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Đồng nghĩa với trách nhiệm quản lý của Nhà nước ngày càng gánh nặng....

những trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân

Những trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân

28/11/2022

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại thuế phổ biến hiện nay. Đa phần những cá nhân đủ điều kiện theo luật định đều phải nộp thuế. Đó là...

doanh nghiệp thua lỗ có phải nộp thuế

Doanh nghiệp thua lỗ có phải nộp thuế không?

28/11/2022

Năm 2022, Việt Nam chứng kiến sự vươn mình của nhiều công ty, tập đoàn lớn. Nhờ vậy mà cái tên Việt Nam xuất hiện càng nhiều trên bản đồ thế giới...